Počítačky peňazí ma zachránili

Počítačky peňazí

Počítačky peňazí ma zachránili

Mám takú nepeknú skúsenosť. Som trhovníčka a vždy som si rátala tržbu ručne. Teda až do chvíle, kým ma jeden pán neoklamal. Jednak si zamieňal peniaze a odpútaval moju pozornosť. Takýmto spôsobom som prišla o hodnú čiastku zarobených peňazí. To bolo môj prvý zlý zážitok. Na ďalší si spomínam tiež, akoby sa stal včera. Na trhu som nemala nič, čím, by som si vedela overiť pravosť bankoviek a niekto mi zaplatil falošnou bankovkou s pomerne vysokou nominálnou hodnotou. Prišla som o dosť peňazí tiež. Nahnevalo ma to a preto som sa rozhodla, že si kúpim vymoženosť menom počítačka peňazí. Počítačky peňazí totiž slúžia nielen na to, aby peniaze rátali, ale aj na to, aby overovali ich pravosť. Síce som do toho prístroja investovala, no vďaka počítačkám peňazí sa nemusím báť. Že ma niekto oklame, alebo mi dá falošnú bankovku. Mne to dokonca uľahčuje prácu, pretože nemusím toľko počítať aby som vedela, akú tržbu som vlastne mala. Continue reading

Testery bankoviek – malý pomocník na cestách

Testery bankoviek

Testery bankoviek – malý pomocník na cestách

Trávite svoj pracovný čas na cestách, no inak príjemnú prácu Vám sťažuje práca s finančnou hotovosťou? Nemusí ísť pritom o problém s matematikou a základnými výpočtami. Problémy začínajú vždy, keď príde rad na inkasovanie bankoviek? Odstráňte svoje obavy z nepravých bankoviek raz a navždy. Stále dostupnejšie je overovanie bankoviek pomocou vreckových modelov. Ich veľkosť skutočne nepresahuje veľkosť bežnej kľúčenky. Nepretržitú prácu, ktorú testery bankoviek spoľahlivo a s presnosťou vykonávajú, zabezpečuje napájanie s batérií. Technológia overenia každej bankovky je pritom založená na UV LED svetle, ktorým sú testery bankoviek vybavené. Na základe tejto technológie je teda okrem bankoviek možné kontrolovať aj pravosť známok alebo dokladov. Takže testery bankoviek majú širšiu špecializáciu. Continue reading