Detské ihriská sú dobrá investícia

Detské ihriská

Detské ihriská sú dobrá investícia

„Detské ihriská boli po celom okolí známe svojou vyťaženosťou a všetci obyvatelia mestečka pociťovali ich nedostatok. Tie, ktoré boli postavené, boli skutočne vždy plné, deti sa niekedy nezmestili a museli čakať dlhšiu dobu na šmýkačku, na preliezanie hradu, na hojdačky. Skúšali sme na meste získať nejaké informácie, či budú stavať detské ihriská, ale nedočkali sme sa. Napokon sme sa rozhodli založiť si občianske združenie a pokúsiť sa vypracovať projekt na postavenie nového ihriska. Veď naše deti potrebujú priestor na hranie a práve kvalitné detské ihriská sú zárukou, že čas budú tráviť na bezpečnom mieste. Chceli sme postaviť typické drevené konštrukcie, plné farieb, priestranné a bezpečné, aby sa deti kde hrávať, aby tam bolo množstvo preliezok, hojdačiek, pieskovisko, a šmýkačky. Nuž a rozmýšľali sme, že si tam dáme aj lavičky pre dospelých, ktorí tam prídu s deťmi, aby sa mohli porozprávať, oddýchnuť si, kým sa ich ratolesti hrajú. Nápad sa každému z blízkeho okolia páčil, a tak sme sa vrhli do vypracovania projektu, plánovania prác a rozdelenia úloh. Continue reading

Detské ihriská – pripomenú dospelým detské časy

Detské ihriská

Detské ihriská – pripomenú dospelým detské časy

Už niekoľko krát som hovorila o výhode interiérových detských ihrísk. Keď si spomeniete na to, aké to bolo, keď ste boli deti Vy, určite si spomeniete na tie časy, ako ste sa radi hrávali vonku na ihrisku či v detskom parku. Akú radosť ste mali z toho, keď ste mohli liezť po lezeckej stene, keď ste sa mohli šmýkať na šmýkačke, keď ste si mohli stavať domčeky z piesku, alebo keď ste sa mohli hojdať. Dnešné deti takéto vymoženosti nemajú. Na mnohých miestach sú detské parky spoplatnené. Detské ihriská, ktoré sa nachádzajú vonku na sídliskách sú bez údržby. Preto sú často rozbité a nefunkčné. Vaše dieťa to však neodradí od toho, aby na preliezačku či hojdačku vyliezlo. Neriskujte jeho zranenie a radšej mu zakúpte vlastné detské ihrisko. Detské ihriská si v našej spoločnosti môžete nechať vyrobiť na mieru. Stačí len, aby ste nás kontaktovali a zaslali nám Vašu približnú predstavu. Continue reading