Linkbuilding: využívajte kvalitné stránky s dobrým hodnotením

linkbuilding

budovanie spätných odkazov

Budovanie odkazov na jednotlivé webové stránky má tiež svoje pravidlá, ktoré by sa mali dodržiavať. Inak sa môže ľahko stať, že nám namiesto pozitívnej odozvy skôr uškodia.

Ako zistiť spätné odkazy?

Spätné odkazy by mali byť predovšetkým kvalitné. Ako však vieme, ktoré sú kvalitné a pomôžu nám vylepšiť hodnotenie našej stránky. Linkbuilding je teda budovanie spätných odkazov na jednotlivé stránky. Mali by sme si vytvoriť kvalitnú sieť odkazov, ktorá bude mať logický súvis sa našou stránkou, prípadne s témou, ktorú v danom článku rozoberáme.

Možností je viacero, môžete osloviť podobné stránky o spoluprácu a vymeniť si odkazy navzájom. Ide o tradičnú starú metódu, ktorá je pomerne účinná. Spätné odkazy zadarmo sa však získavajú i na rôznych fórach a diskusiách.

Namiesto toho, aby sme vytvorili sieť s množstvom odkazov na našu stránku, si musíme vybrať kvalitné weby. Kvalitné weby sú tie, ktoré sú dobre ohodnotené. Čiže ide o stránky, ktoré majú dostatočnú návštevnosť a sú stabilné. Stabilita je jedným zo základných parametrov, ktoré majú vplyv na pozitívne hodnotenie stránky. Vstupuje sem však i množstvo iných faktorov. Napríklad zabezpečenie stránky. Kvalitná stránka je určite zabezpečená a má všetky potrebné atribúty. Dobre hodnotená stránka je funkčná a nemá vysokú chybovosť.

Dôležitým je tiež obsah stránky, ktorý by mal byť kvalitný a v témach by sa mal dostávať do hĺbky v danej téme.

 

Linkbuilding – zverejnenie webovej stránky

Linkbuilding

Linkbuilding – zverejnenie webovej stránky

Univerzálny linkbuilding nepredstavuje výraz, s ktorým sa každodenne stretávame. Niekto, kto sa venoval metóde, akou je optimalizácia pre vyhľadávače, niekto, kto túto metódu už podstúpil možno aj vie, čo pojem linkbuilding predstavuje. Mal by to vedieť hlavne z dôvodu, že linkbuilding je najdôležitejšou súčasťou optimalizácie pre vyhľadávače. Pod linkbuildingom, alebo ak Vám bude lepšie, pod metódou, akou je „budovanie spätných odkazov“ si predstavte dlhodobú metódu. V rámci linkbildingu ide hlavne o zverejnenie webovej stránky. Zverejnenie je možné dosiahnuť aj pomocou reklamy, tá sa však už nepovažuje za tak účinnú metódu. V rámci linkbuildingu sa na podobných webových stránkach, akou je tá Vaša uverenia odkazy, ktoré smerujú na Vašu webovú stránku. Preto, ak užívatelia internetu nenarazia priamo na Vašu webovú stránku, ale hľadajú to, čo ponúkate práve Vy, môžu sa k Vašej webovej stránke dopracovať pomocou odkazov na iných stránkach. Continue reading